MGR. LENKA PROCHÁZKOVÁ

Můj terapeutický styl vychází z proces- orientované psychologie. Snažím se propojovat různé oblasti života, jako jsou vztahové potíže, tělesné symptomy nebo opakující se noční sny, a společně nalézat červené nitě příběhu, který se vynořuje. Proces-orientovaná psychologie vnímá to, co nám v živote vadí a ruší nás, jako potenciál pro naše obohacení, pokud se odhodláme hledat v potížích hlubší smysl.

Konflikty ve vztazích, zdravotní potíže, opakující se vzorce chování či sny – to jsou impulzy ke změně, k celistvějšímu a plnějšímu životu. Budeme zkoumat nejen to, co se nám životě nedaří, ale i oblasti, ze kterých můžeme čerpat energii a posílit se na další cestu.

MGR. MAREK PROCHÁZKA

V terapii vycházím z přístupu zaměřeného na člověka (Person Centered Approach). Snažím se s klienty vnímavě zkoumat témata, která před nás staví život. Věřím, že odpovědi na otázky často už existují – uvnitř nás. Každý problém beru jako výzvu k hledání praktického řešení, ale také jako příležitost k osobnímu růstu. Mám také na paměti duchovní rozměr, kde stavím na svém dlouhodobém zájmu o východní a evropské duchovní tradice.

V rozhovoru dbám na to, abychom opustili obvyklé myšlenkové vzorce. Abychom nahlédli do zákulisí přítomného okamžiku, ponořili se hlouběji a dostali se do kontaktu sami se sebou. Mohou se přitom objevit i otázky dosud nepoložené nebo nepříjemné.