Mgr. Marek Procházka

Psycholog, terapeutická praxe od roku 2009.

V poradenské činnosti vycházím z přístupu zaměřeného na člověka podle Carla Rogerse. Jde o přístup nedirektivní, vnímavý a empatický. Už způsob vedení rozhovoru pomáhá ujasňovat si situaci a nacházet vnitřní zdroje pro její překonání.

Přístup zaměřený na člověka se mimo jiné inspiroval u antických stoiků a pomáhá zpracovávat obavy a strachy, které nás v životě provázejí. Učíme se rozlišovat, co můžeme ovlivnit a s čím se smířit, jak žít bez zbytečných obav a nejistot. Získáváme důvěru ve své prožívání a ve své pocity, a tím i větší svobodu v jejich vyjadřování.

Cílem je podpořit přirozené ozdravné mechanizmy v každém z nás a prožívat autentičtější život, ve kterém jsme sami sebou.