Terapeuti

Mgr. Lenka Procházková

uplatňuje při terapeutické práci procesově orientovaný přístup psychologa Arnolda Mindella. Využívá zkušeností z práce s dospívajícími a kromě osobních problémů se specificky zaměřuje na problematiku partnerských a manželských vztahů. Procesová terapie je charakteristická komplexním uchopením situace klienta s orientací na neuvědomované procesy a v nich skryté signály užitečné pro řešení aktuálního problému.


Mgr. Marek Procházka

je akreditovaným terapeutem metody na klienta orientovaného přístupu (Person Centered Approach) psychologa Carla Rogerse. Využívá zkušeností z klinické práce s vážnějšími poruchami u psychiatrických pacientů, a také praxe v oblasti rozvoje dovedností v profesní psychologii. Z těchto zdrojů pramení jeho důsledně individuální přístup ke každému klientovi a důraz na efektivní řešení terapeutické zakázky.