Poradenství

Psychologické poradenství je užitečné v případech, kdy řešíte problém,

  • který vám odčerpává energii,
  • se kterým se potýkáte delší čas,
  • se kterým se ostýcháte svěřit.

V poradenském rozhovoru máte příležitost si svou situaci ujasnit a najít kroky k jejímu zvládnutí.

Při návštěvě poradny nemusíte mít obavy. Po vzájemném představení spolu probereme okolnosti vaší situace, pak postupně přejdeme k problému, který vás přivedl.

Budete mít možnost situaci rozebrat v rozhovoru s člověkem se zkušenostmi s podobnými příběhy a odbornou erudicí k terapeutické práci. Cílem je nalézt sílu, naplánovat a podniknout konkrétní kroky k řešení či překonání vašich potíží. Výsledkem by neměla být jen okamžitá úleva, ale i trvalé zlepšení osobní odolnosti, přetavení náročné zkušenosti do celkového posílení osobnosti, zlepšení vztahů a zvýšení sebedůvěry.