Mgr. Lenka Procházková

Psycholožka, terapeutická praxe od roku 2012.

V poradenství a terapii se zaměřuji na dospělé a dospívající klienty, na osoby procházející obtížnými životními obdobími a na podporu osobnostního rozvoje. Baví mně propojování každodenních zážitků z různých oblastí a nacházení nečekaných spojitostí. Důvěřuji přirozené schopnosti člověka rozeznávat to důležité.

Vycházím z tzv. procesové práce podle Arnolda Mindella. Procesová práce vychází z jungiánské psychologie a čerpá také z taoismu, šamanismu a kvantové fyziky. To, co nám v životě vadí, se snaží nahlédnout z jiného úhlu pohledu, najít a pochopit vzorec, který se nám v životě opakuje a toto využít k vlastnímu osobnímu růstu a spokojenějšímu životu.

Budeme se zajímat o sny, tělesné symptomy, opakující se zážitky a náhody. Někdy můžeme pracovat s tělem, pohybem, zvukem a práce bude vypadat trochu jako hra. Terapie a sebepoznávání není jenom zkoumání problémů a stinných stránek, ale také objevování toho, v čem jsme dobří, co nás inspiruje, motivuje a dává nám sílu do života.